Vier redenen om de spellingscontrole te negeren

Vrijdag 14 juli 2017

Veel mensen vertrouwen blind op de spellingscontrole. Maar ook Word zit er soms naast … Hoe weet je of je virtuele hulpje het bij het rechte eind heeft? Vier redenen om het te negeren.

Spellingscontrole

1. Word kent een heleboel woorden niet

Helaas is Word geen allesweter. Sommige (nieuwe) woorden zijn hem nog niet bekend. Je kunt bijvoorbeeld zien dat Word geen fervent cafetariabezoeker is. Frikandellen en kroketten gaan er wel in, maar van bamischijven en mexicano’s heeft hij nog nooit gehoord. Om over lihanboutjes nog maar te zwijgen.

2. Samenstellingen: ook voor Word geen gesneden koek

In de Nederlandse taal schrijven we samenstellingen het liefst zo veel mogelijk aan elkaar. Wellicht dat we Word daar nog een beetje in moeten opvoeden, want deze regel is hem niet altijd duidelijk. Zo geeft de tekstverwerker doodleuk aan dat tweedegeneratieoorlogsslachtoffer onjuist is, terwijl je die samenstelling wél aaneen moet schrijven.

3. Tussenletters: lastig voor schrijvers én Word

Een ander struikelblok voor Word zijn zogenoemde tussenletters, zoals de tussen-s. Niet vreemd, want zelfs het Groene én het Witte Boekje hanteren geen vaste regels voor het gebruik van de tussen-s. Zo mogen kwaliteitscontrole en kwaliteitcontrole allebei gebruikt worden. Maar je raadt het al: Word ziet die laatste versie van het woord niet zitten. Vervelend, want het is dus wél correct gespeld. In sommige gevallen weet Word dit gelukkig al. Om een voorbeeld te geven: spellingcontrole en spellingscontrole zijn allebei goed. En dat vindt Word ook.

4. Dezelfde klank, maar een andere betekenis

Tot slot klinken sommige woorden hetzelfde, maar hebben ze een totaal andere betekenis. En dat kan lastig zijn voor Word. Wat jij verkeerd intypt, wordt door Word namelijk niet altijd als verkeerd beoordeeld. Zo is Wild u effen wachtte op de doctor? in de ogen van Word gewoon correct geschreven. Terwijl dat waarschijnlijk niet precies was wat je bedoelde …

Spellingscontrole Word

Is er een oplossing nabij?

Het moge duidelijk zijn: ook voor Word is spelling geen eitje. Er valt dan ook nog heel wat te verbeteren aan spellingscontroles. Gelukkig wordt er constant aan de kwaliteit gewerkt en heeft de functie het steeds vaker bij het juiste eind. Zo zal Word in de toekomst ongetwijfeld ook de context van zinnen gaan herkennen. Maar of we uiteindelijk voor de volle honderd procent op spellingscontroles kunnen vertrouwen? Dat blijft toch echt de vraag.

Enne … Vrees je dat er ondanks de spellingscontrole van Word toch nog fouten in je tekst staan? Dan kun je ons natuurlijk altijd vragen om met een kritisch oog naar je tekst te kijken! ;)

Auteur:

Delen

Reageren